Kancelaria Notarialna

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WIZYTY?

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WIZYTY?

Notariusz jest zobowiązany stwierdzić tożsamość osoby biorącej udział w czynności notarialnej, na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

  • dowodu osobistego
  • paszportu
  • karty pobytu

Bardzo ważne: Notariusz nie może dokonać stwierdzenia tożsamości na podstawie innych dokumentów niż dowód osobisty, paszport lub karta pobytu

Uwaga: Okazany notariuszowi dokument musi być ważny (dowód osobisty/paszport/karta pobytu, których okres ważności upłynął, są nieważne i należy je wymienić).

Przed ustaleniem terminu dokonania czynności notarialnej, uprzednio należy dostarczyć do Kancelarii odpowiednie dokumenty. Kopie dokumentów mogą być dostarczone do Kancelarii osobiście lub za pośrednictwem poczty e-mail. Oryginały dokumentów powinny być dostarczone do Kancelarii najpóźniej w dniu dokonywania czynności notarialnej.

KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE - KONTAKT TELEFONICZNY 22 798 07 19  /  22 728 92 84

Jesteś tutaj: strona główna Jak się przygotować do wizyty?