Kancelaria Notarialna

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY POSIADAĆ?

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY POSIADAĆ?

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dokumenty w zależności od tego czy jesteśmy osobą fizyczną czy podmiotem innym niż osoba firczna.

Wymagane dokumenty od osób fizycznych

imiona (wszystkie noszone przez daną osobę), nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych), imiona rodziców, rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, oraz daty upływu ich ważności, PESEL, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), stan cywilny, adres zamieszkania,

imiona (wszystkie noszone przez daną osobę), nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych), imiona rodziców, rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, oraz daty upływu ich ważności, PESEL, stan cywilny (nie dotyczy reprezentacji osób prawnych), adres zamieszkania, określenie charakteru, w jakim działa dana osoba (np. pełnomocnik, członek zarządu, wspólnik) oraz dane podmiotu, który jest stroną czynności, to jest: pełna nazwa/firma, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki/statut (ostatni tekst jednolity umowy spółki/statutu).

KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE - KONTAKT TELEFONICZNY 22 798 07 19  /  22 728 92 84

Jesteś tutaj: strona główna Jakie dokumenty należy posiadać?