Kancelaria Notarialna

NOTARIUSZ A TAJEMNICA NOTARIALNA?

NOTARIUSZ A TAJEMNICA NOTARIALNA?

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu notariusza.

Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE - KONTAKT TELEFONICZNY 22 798 07 19  /  22 728 92 84

Jesteś tutaj: strona główna Notariusz a tajemnica notarialna?