Kancelaria Notarialna

O MNIE

Not. Beata Zdziebłowska-Gidian jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1980 z wynikiem bardzo dobrym ukończyła aplikację sądową w Warszawie, w roku 1981 z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin na stanowisko radcy prawnego, w roku 1988 została wpisana na listę adwokatów Izby Warszawskiej.

Not. Beata Zdziebłowska-Gidian wykonywała zawód kuratora sądowego, radcy prawnego oraz adwokata. W roku 1997 została wpisana na listę notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie. Zawód notariusza wykonuje nieprzerwanie od ponad 17 lat. Jej bogate doświadczenie w różnorodnych zawodach prawniczych, jak również elastyczność i umiejętność biegłego poruszania się w zawiłych instytucjach prawnych, gwarantują klientom Kancelarii najwyższą jakość świadczonych usług notarialnych.  

Nasza kancelaria notarialna gwarantuje Klientom najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji.

Realizujemy pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności notariusz:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:doręcza oświadczenia
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Kancelaria notarialna udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE - KONTAKT TELEFONICZNY 22 798 07 19, 22 728 92 84

Jesteś tutaj: strona główna O mnie