Kancelaria Notarialna

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

Wysokość taksy notarialnej została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, notariusz może jedynie zaproponować niższą stawkę swojego wynagrodzenia, nie może jednak obniżyć innych kosztów sporządzenia czynności, takich jak opłaty sądowe lub fiskalne, które są pobierane na rzecz Skarbu Państwa.

Przykładowe koszty czynności notarialnych:

  1. Poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie lub innym dokumencie: 24,60 zł

  2. Poświadczenie podpisu na dokumencie, jeśli przedmiot oznaczony jest sumą pieniężną ? 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego

  3. Umowa majątkowa małżeńska: 492,00 zł + koszty wypisów (7.38 zł za stronę)

  4. Testament: 61,50 zł + koszty wypisów (7.38 zł za stronę)

  5. Pełnomocnictwo: od 36,90  zł do 123,00 zł + koszty wypisów (7.38 zł za stronę)

  6. Zbycie nieruchomości gruntowej (działka/działka zabudowana) ? wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości.

 

Przykład:

Wartość nieruchomości 100.000,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 2.000,00 zł
Opłata sądowa 200,00 zł
Wniosek wieczystoksięgowy 246,00 zł
Taksa notarialna 1.685,10 zł
Wypisy dla stron (1 strona dokumentu) 7,38 zł

 

Podane ceny są cenami brutto.

KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE - KONTAKT TELEFONICZNY 22 798 07 19  /  22 728 92 84

Jesteś tutaj: strona główna Wynagrodzenie